Blog

 1. Rezervno napajanje peći ili pumpe sistema grejanja u slučaju nestanka struje!

  Rezervno napajanje peći ili pumpe sistema grejanja u slučaju nestanka struje!

  Read more »
 2. Besprekidno napajanje sistema grejanja

  Besprekidno napajanje sistema grejanja

  Read more »
 3. Intervencija i nedeljom - jer razumemo vaše poslovanje

  Intervencija i nedeljom - jer razumemo vaše poslovanje

  Najbolje rešenje tokom takmičenja pružio je servisni tim e-DISTI: dolazak za 1h, a za 1h30min nakon poziva za intervenciju sis

  Read more »
 4. Rezervno napajanje HEAT-om za više od 10 sati autonomije

  Rezervno napajanje HEAT-om za vi


  SAMURAI HEAT sistemi rezervnog napajanja sa dugotrajnim radom najčešće se koriste u rezervnom napajanju peći, pumpi sistema grejanja, sigurnosnih sistema, sol

  Read more »
 5. Osnovne podele UPS sistema

  Osnovna podela UPS sistema

  Sistem neprekidnog napajanja sastoji se od nekoliko komponenti ili uređaja. Najosnovniji uređaj bez kojeg ne postoji sistem neprekidnog napajanja je U

  Read more »
 6. UPS servis - pomoć u slučaju katastrofe

  UPS servis – pomoć u slučaju katastrofe

  Instaliranje sistema neprekidnog napajanja je odličan način da zaštitite svoje poslovno kritične sisteme. Međutim, treba da budete svesni d

  Read more »
 7. Različite vrste UPS sistema

  Različite vrste UPS sistema

  Read more »
 8. Faktor snage 1 i razlika između kV i kVA

  Faktor snage 1 i razlika između kV i kVA

  Read more »