Rezervno napajanje HEAT-om za 10 sati i više

SAMURAI HEAT sistemi rezervnog napajanja sa dugotrajnim radom najčešće se koriste u rezervnom napajanju peći, pumpi sistema grejanja, sigurnosnih sistema, solarnog grejanja vode, alarmnih sistema, video sistema, računara, servera, sistema za praćenje dolaska, automatskih garažnih vrata , električne brave itd.

Rezervni sistem napajanja SAMURAI HEAT sastoji se od UPS uređaja i baterije koji su instalirani izvan uređaja. Zbog ovoga je željena autonomija sistema odn. prilagodite vreme rada vašim zahtevima. Povezivanje SAMURAI HEAT sistema je vrlo jednostavno i cena je jeftinija od jedinice pretvarača. Sistemi dugotrajnog rezervnog napajanja najčešće se koriste u rezervnom napajanju peći ili  za pumpe sistema grejanja. Takođe se koriste u sistemima bezbednosti napajanja, solarnom grejanju vode, alarmnim sistemima, video sistemima, računarima, serverima, sistemima za praćenje dolaska, automatskim garažnim vratima, električnim bravama itd.

Ne smemo zaboraviti ni na ekološku stranu: električni generatori su bučni, pored toga koriste fosilna goriva, koja povećavaju količinu C0² u vazduhu tokom sagorevanja, a trovanje ugljen-monoksidom je uobičajeno ako je jedinica instalirana bez odgovarajuće ventilacije. Struja je takođe mnogo jeftinija alternativa u poređenju sa fosilnim gorivima.

Uređaj SAMURAI HEAT sastoji se od čistog pretvarača sinusnog talasa, punjača baterija i elektronike koji osiguravaju da se napajanje putem baterije uključi u slučaju nestanka struje. Uređaj ima automatski regulator napona AVR, jedan izlaz za udar za napajanje potrošača, konektor za povezivanje baterija, RS-232 konektor za nadzor i komunikaciju i USB konektor za punjenje telefona itd.

SAMURAI HEAT ima ugrađeni čisti sinusni pretvarač, a baterija je instalirana pored uređaja. Kapacitet baterije određuje se prema željenom vremenu rada rezervnog napajanja. Klasični UPS uređaji ovog opsega cena mogu pružiti samo kratko vreme rada, jer imaju premalo struje punjenja i premalo prostora za smeštaj većih baterija.

U uređaj je ugrađen LCD ekran na kojem možemo pratiti rad sistema i stanje napunjenosti baterije. Dostupni su rezervni sistemi napajanja od 300 V, 600 V, 900 V ili više. Rezervno napajanje od 300 V zasniva se na 12 V bateriji, a za snažnije modele potreban je napon od 24 V.

e-DISTI d.o.o., Učitelja Miloša Jankovića 2, 11160 Beograd. Za više informacija o ponudi kompanije posetite www.e-disti.com ili nas kontaktirajte putem info@e-disti.com ili preko broja telefona 011 3835 349.